دل نوشته :
این شرکت در سال 1378 با هدف تحقیق ، طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی تشکیل گردید.
اولین دستگاه تولیدی این شرکت تابلو های الکترونیکی بوده که
FID های ترمینال 5 فرودگاه کیش از آن جمله میباشد.
در سال های 80 الی 82 سه پروژه تحقیقات نظامی به انجام رسید و منتج به دریافت لوحبلورین از جشنواره سلمان فارسی 1383 گردید.
سپس اولین دستگاه نوبت دهی کشور را تولید ودر اداره گذرنامه کل کشور نصب نمود تا زمینه ساز تحولی شگرف در مدیریت صف کشور گردد.
معاونت امور نخبگان جهاد دانشگاهی در سال 1386 با اعطا لوح تقدیر مجموعه را شایسته قدردانی دانست.
در ادامه با علم به این موضوع که متاسفانه در کشوری که مدیریت کلان آن نیازهای خود را از طریق پول نفت مرتفع مینماید و ضرورتی در حمایت از تحقیق و تولید داخلی نمیبیند! تنها و تنها به دلیل عشق به میهن و حرفه دست از تلاش نکشید و با اعتقاد راسخ بر اینکه :
زندگی را باید ساخت   و نه    به هر قیمتی زندگی کرد
اختراع جدید خود را در سال 1388 از اختراع جدید خود با عنوان مدیریت و کنترل منابع و مصارف آب رونمایی نمود تا راهی بر عبور کشور از بحران جدی آب باشد. این طرح نیز بمقام طرح برگزیده کشور در جشنواره علم تا عمل سال 90 نائل آمد ، صادقانه معتقدیم این دستگاه نیز در صورت حمایت میتواند زمینه ساز تحول در افزایش راندمان آبی کشاورزی گردد
هم اکنون نیز با اجراء پروژه کنترل مرکزی تاسیسات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستائی سیستان و بلوچستان گامی بلند در جهت فتح قله های مرتفع تکنولوژی برداشته شده است.
این شرکت با بیش از 17 سال تحقیق و با ارائه کالاها و خدمات مختلف به کشور ، همچنان امیدوار است که شاید با توجه به شرایط جدید مملکت ، که اعتماد و اتکا دولت به نفت را کاهش داده است ، باوری عمیق نسبت به میدان دادن تولیدات داخلی بوجود آید و با بکارگیری تولیدات داخلی زمینه ساز رشد و بالندگی کشور گردد.


Download

Link

ABFAR Sistan & Baluch
ABFA Tehran

Persian Gulf water pipeline
Agriculture MAX
Water Supply MAX

Home Alarm

Home

Production


About us

History
Activities
Honours
Photo GalleryNews

Contact us

Article
Persian
English

The Rahro Talash Company established at 1998
At 1999, The first product was the led moving display
At 2000, Three research high tech project were finished
At 2002, The company were received the best certificate for designing and research in country
At 2005, We gain the other honor from university government
At 2008, We produce the new output, as the management and control systems with GSM

At 2011, The project in the science festival selected as a best in Iran
At 2016, CEO was elected as director competent and proud to receive
the medal was a good administratorThe European Foundation for Quality Management - EFQM also granted the director
an honorary doctorate Management
Welcome to Rahro Talash Co
User Panel
Rahro  Talash  Co
Inspection and management of the company to get the gold medal management.           Activate Telegram channel’s Rahro Talash Co.          Persian Gulf pipeline control project implementation.